• Gatunki

Gatunek standardowy (komercyjny) – oznacza płyty lub płytki bez pęknięć bądź sztychów. Płyty standardowe charakteryzują się nierówno rozłożonym użyleniem, kolorystyką lub wymiarami. W płytach mogą występować kolorystycznie odmienne przeżylenia. Najczęściej gatunek tego używa się na duże projekty lub mniej reprezentacyjne miejsca, lub mniejsze elementy (np. parapety, komink, itp.). W wielu przypadkach przy wycinaniu
mniejszych elementów – uzyskać można kamień I gatunku. Zalecane jest obejrzenie towaru przed zakupem.
Nie uznajemy reklamacji na wady widoczne.

Gatunek drugi (II)
– może posiadać m.in. pęknięcia lub sztychy, może nie spełniać norm co do wymiarów
i jednorodności kolorystycznej. Obowiązkowe osobiste obejrzenie towaru przed zakupem. Dla gatunku drugiego
– jeśli nie wyceniono inaczej – udzielamy dodatkowego rabatu do 35% (nie dotyczy spieków kwarcowych).
Nie uznajemy reklamacji na wszelkie wady kamienia w II gatunku.
Na gatunek standardowy (komercyjny) oraz drugi gatunek reklamacji nie uznajemy.
- Materiały z wyprzedaży i promocji nie podlegają przeklasyfikowaniu na gatunek standardowy i II gatunek.